Teknik

Aage Aage Jacobsen, Team Leder

Arne Arne Bach Nielsen, Tekniker

Henrik Henrik Ankjær Kristensen, Tekniker

JohnniJohnni Jensen, Tekniker

SørenSøren Albertsen, Online teknik

SimonSimon Munk Christiansen, Elev